BẢNG GIÁ

 

 Website:

www.tonytoan.wordpress.com

http://love.easyvn.com/tony_toan

Google salon tonytoan

email:tonytoan101975@yahoo.com

DỊCH VỤ

GIÁ

 

Cắt tóc trẻ em 30.000đ
Cắt tóc người lớn 60.000đ
Gội đầu dầu việt nam + xả

Gội đầu dầu hàn quốc + xả

 

40.000đ

45.000đ

Gội đầu dầu loreal + xả paris

Gội đầu dầu Fanola + xả (ý)

70.000đ

50.000đ

Hấp dầu trung bình 70.000đ
Hấp dầu cao cấp tóc vừa Davines (ý)

Hấp dầucao cấp tóc vừa Fanola (ý)

 

120.000đ

90.000đ

Hấp dầu cao cấp tóc dài Davines (ý)

Hấp dầu cao cấp tóc dài Fanola (ý)

150.000đ

120.000đ

Hấp phục hồi 4 bước 250.000đ

TRANG ĐIỂM

Trang điểm dự tiệc 100.000đ
Bới tóc cô dâu  
Bới tóc dạ tiệc 60.000đ
Uốn giả 40.000đ-50.000đ
Sấy chải tóc 30.000đ
Kẹp tóc 20.000đ

NHUỘM TÓC mỹ phẩm, WELLA, LOREAL

Nhuộm chân tóc 2cm 150.000đ
Nhuộm chân tóc 2cm cao cấp 250.000đ
Nhuộm tóc tém 200.000đ
Nhuộm tóc tém cao cấp 300.000đ
Nhuộm tóc vừa 250.000đ
Nhuộm tóc vừa cao cấp 350.000đ
Nhuộm tóc dài 300.000đ
Nhuộm tóc dài cao cấp 500.000đ

NHUỘM HIGHLIGH mỹ phẩm, WELLA, LOREAL

Highlight tóc ngắn 200.000đ
Highlight tóc ngắn cao cấp 300.000đ
Highligh tóc vừa 250.000đ
Highlight tóc vùa cao cấp 350.000đ
Highlight tóc dài 300.000đ
Highlight tóc dài cao cấp 400.000đ

NỐI TÓC

Nối tóc nửa đầu (8 tấc) 1.200.000đ
Nối tóc nguyên đầu (8 tấc) 1.400.000đ
Nối tóc nửa đầu (7 tấc) 1.100.000đ
Nối tóc nguyên đầu (7 tấc) 2.200.000đ
Nối tóc nửa đầu (6 tấc) 1.000.000đ
Nối tóc nguyên đầu (6 tấc) 2.000.000đ

UỐN LẠNH mỹ phẩm,  WELLA, LOREAL

Uốn tóc tém 150.000đ
Uốn tóc tém cao cấp 250.000đ
Uốn tóc vừa 200.000đ
Uốn tóc vừa cao cấp 300.000đ
Uốn tóc dài 300.000đ
Uốn tóc dài cao cấp 400.000đ

UỐN SETTING LOREAL, WELLA

Uốn setting tóc vừa 250.000đ
Uốn setting tóc vừa cao cấp 350.000đ
Uốn setting tóc dài 300.000đ
Uốn setting tóc dài cao cấp 450.000đ

DUỖI TÓC mỹ phẩm, WELLA, LOREAL

Duỗi tóc ngắn 200.000đ
Duỗi tóc ngắn cao cấp 300.000đ
Duỗi tóc vừa 300.000đ
Duỗi tóc vừa cao cấp 400.000đ
Duỗi tóc dài 350.000đ
Duỗi tóc dài cao cấp 450.000đ

DUỖI VOLUME mỹ phẩm, WELLA, LOREAL

Duỗi volume tóc ngắn 200.000đ
Duỗi volume tóc ngắn cao cấp 300.000đ
Duỗi volume tóc vừa 300.000đ
Duỗi volume tóc vừa cao cấp 400.000đ
Duỗi volume tóc dài 350.000đ
Duỗi volume tóc dài cao cấp 450.000đ

NHUỘM MÀU RÊU, KHÓI, XÁM, TÍM, ĐỎ

Nhuộm tóc ngắn cao cấp 400.000đ
Nhuộm tóc vừa cao cấp 500.000đ
Nhuộm tóc dài cao cấp 600.000đ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: